JAIN TEMPLE DARSHAN

Mirror Temples( Kaanch Mandir )

 

Sr. No

Date

Visit No.

Tirthashetra name

District

State

1

29/12/2004

685

Chintamani Prshwanath

Ghatkopar

Maharashtra

2

11/01/2005

748

Sambhavnathji

Ahmadabad

Gujarat

3

12/01/2005

773

Shantinathji

Ahmadabad

Gujarat

4

12/01/2005

783

Vimalnathji

Ahmadabad

Gujarat

5

13/01/2005

785

Vasupujyaji

Ahmadabad

Gujarat

6

13/01/2005

796

Parshwanathji

Ahmadabad

Gujarat

7

22/01/2005

802

Vasupujyaji

Ahmadabad

Gujarat

8

22/01/2005

829

Vasupujyaji

Bombay

Maharashtra

9

22/01/2005

830

Chandra Prabhuji

Bombay

Maharashtra

10

29/01/2005

834

Dhramnathji

Srirampur

Maharashtra

11

06/02/2005

837

Adinathji

Ahmadabad

Gujarat

12

06/02/2005

860

Vasupujyaji

Ahmadabad

Gujarat

13

09/06/2005

1085

Shantinathji

Pune

Maharashtra

14

01/06/2005

1104

Adinathji

Pali

Maharashtra

15

19/06/2005

1113

Adinathji

Sirsala

Maharashtra

16

23/06/2005

1121

Adinathji

Ahmadnagar

Maharashtra

17

04/07/2005

1132

Shantinathji

Nasik

Maharashtra

18

14/07/2005

143

Sheetalnathji

Baroda

Gujarat

19

15/07/2005

1149

Kunnathji

Baroda

Gujarat

20

15/07/2005

1152

Parshwnathji

Baroda

Gujarat

21

15/07/2005

1160

Adinathji

Baroda

Gujarat

22

15/07/2005

1163

Parshwnathji

Baroda

Gujarat

23

17/07/2005

1226

Chandraprabhuji

Surat

Gujarat

24

18/07/2005

1261

Sheetalnathji

Surat

Gujarat

25

19/07/2005

1305

Mahavir Swamiji

Valsead

Gujarat

26

19/07/2005

1318

Mallinathji

Nandidham

Gujarat

27

22/07/2005

1323

Parshwnathji

Barsi

Maharashtra

28

22/07/2005

1326

Parshwnathji

Solapur

Maharashtra

29

23/07/2005

1335

Parshwnathji

Sangli

Maharashtra

30

23/07/2005

1336

Mahavir swami

Sangli

Maharashtra

31

23/07/2005

1343

Parshwnathji

Ichalkaranji

Maharashtra

32

24/07/2005

1347

Parshwnathji(Kolhapur)

Nipani

Maharashtra

33

24/07/2005

1355

Simandhar Swami

Kolhapur

Maharashtra

34

10/08/2005

1367

Parshwnathji

Sirur

Maharashtra

35

10/08/2005

1370

Adinathji

Kolhapur

Maharashtra

36

20/08/2005

1386

Parshwnathji

Banglore

Karnataka

37

20/08/2005

1389

Munisuvrath swami

Banglore

Karnataka

38

20/08/2005

1397

Adinathji

Banglore

Karnataka

39

24/08/2005

1401

Parshwnathji

Gwaliar

MP

40

25/08/2005

1419

Suparshwanathji

Jaipur

Rajasthan

41

30/08/2005

1464

Parshwanathji

Wahi

MP

42

30/08/2005

1468

Ajinathji

Mandsor

MP

43

10/10/2005

1506

Parshwanathji

Indore

MP

44

26/10/2005

1517

Parshwanathji

Parbhani

Maharashtra

45

07/11/2005

1533

Adinathji

Bhavnagar

Gujarat

46

08/11/2005

1538

Parshwanathji

Bhavnagar

Gujarat

47

15/12/2005

1568

Dharmnathji

Raipur

MP

48

15/12/2005

1576

Adinathji

Nagpura

MP

49

20/12/2005

1596

Adinathji

Telanpor

MP

50

20/12/2005

1547

Shantinathji

Bhopawar

MP

51

06/01/2006

1614

Shantinathji

Ujjain

MP

52

09/01/2006

1638

Adinathji

Parasali

MP

53

19/01/2006

1698

Shantinathji

Patan

Gujarat

54

20/01/2006

1723

Parshwanathji

New Disa

Gujarat

55

21/01/2006

1738

Munisuvarat Swami

Tharad

Gujarat

56

21/01/2006

1740

zamkar Devi

Tharad

Gujarat

57

21/01/2006

1742

Kumarika Mataji(Kuldevi)

Tharad

Gujarat

58

02/02/2006

1764

Adinathji

Ludhiyana

Punjab

59

18/02/2006

1808

Kamarhati

Supa

Maharashtra

60

19/02/2006

1813

Shantinathji

Bombay

Maharashtra

61

03/03/2006

1839

Shantinathji

Phansa

Gujarat

62

03/03/2006

1846

Munisuvarat Swami

Bordi

Gujarat

63

14/03/2006

1864

Dadawadi

Guntur

Andhra Pradesh

64

15/03/2006

1880

Vasufujyaji

Madras

T Nadu

65

15/03/2006

1885

suparshwanathji

Madras

T Nadu

66

26/04/2006

1946

Dharamnathji

Kanpur

Uttar Pradesh

67

13/12/2006

2086

Adinathji

Bhor

Maharashtra

68

06/07/2007

2110

Parshwanthji

Gadak

Karnataka

69

28/07/2007

2141

Parshwanthji

Palitana

Gujarat

70

09/08/2007

2176

Vimalnathji

Jaitaran

Rajasthan

71

11/08/2007

2196

Adinathji

Nagore

Rajasthan

72

13/08/2007

2220

Adinathji

Shivganj

Rajasthan

73

13/08/2007

2222

Adinathji

Shivganj

Rajasthan

74

02/09/2007

2266

Sumatinathji

Maysor

Karnataka

75

02/09/2007

2272

Parshwanathji

Krishnagiri

T nadu

76

27/09/2007

2309

Parshwanathji

Sirodi

Rajasthan

77

18/10/2007

2375

Adinathji

Nanaambilia

Gujarat

78

18/10/2007

2385

Dharamnathji

Mandvi

Gujarat

79

19/10/2007

2399

Parshwanathji

Devpur

Gujarat katch


Next -->>