JAIN TEMPLE DARSHAN

Sahastrakut Temples


Sr. No

Date

Visit No.

Tirthashetra name

District

State

1

20/06/2004

154

Paach Pandev Nuderasah

Palitana

Gujarat

2

21/06/2004

191

Ghati Ni Pagh

Palitana

Gujarat

3

26/06/2004

519

Adeshwarj

Jaisalmer

Rajasthan

4

17/12/2004

632

Kalikund Parshwanathji

Mumbai

Maharashtra

5

05/01/2005

695

Mahavir Swami

Katraj (Pune)

Mahad

6

12/01/2005

750

Shreyawsnaethji

Ahmadabad

Gujarat

7

08/02/2005

888

Chintamani

Ahmadabad

Gujarat

8

14/07/2005

1138

Vasufujya Swami

Baroda

Gujarat

9

15/07/2005

1124

SahastraFana Parshwanathji

Baroda

Gujarat

10

16/07/2005

1180

Chandraprabhuji

Vadodra

Gujarat

11

16/07/2005

1181

Parshwanathji

Vadodra

Gujarat

12

07/11/2005

1533

Adeshwarji

Bhoonegar

Gujarat

13

20/12/2005

1598

Dadawadi

Bhopawar

Madhya Pradesh

14

16/01/2006

1646

Parshwanathji

Patna

Gujarat

15

21/01/2006

1754

Godi Parshwanathji

Runic

Gujarat

16

11/11/2006

2034

Shantinathji

Bikaner

Rajasthan

17

20/12/2006

2074

Dadawadi

Yeutmal

Maharashtra

18

29/07/2007

2166

Parshwanathji

Dholka

Gujarat

19

17/11/2007

2581

Parshwanathji

Poslia

Rajasthan

20

13/06/2008

3433

Mahavir Swami

Borij

Gujarat

21

13/06/2008

3437

Adeshwarji

Gandhinagar

Gujarat

22

13/06/2008

3438

Mahaveer Swami

Koba

Gujarat

23

14/06/2008

3460

Neminathji

Rantej

Gujarat

24

29/06/2012

4073

ADeshwarji

Palitana

Gujarat